2012/03/13

Eettisen muodin ilta @ Paloni

Sorry, only in Finnish this time!


Maanantai-iltana 12.3. Palonissa vietettiin eettisen muodin iltaa. Palonin perustajan Minna Särelän kutsumana ja johdolla paneelikeskusteluun kokoontui kiinnostava joukko: malli Kirsi Pyrhönen, juuri julkaistun tutkimuksen "Suomalainen ecodesign-ala ja sen kehittämismahdollisuudet" toinen kirjoittaja ja Kierrätystehdas ry:n hallituksen jäsen Pia Ranna ja Vietto-ekomuotimerkin suunnittelija Minna Kaartinen.

Eettinen muoti on laaja aihe. Eettisyys voi näkyä mm. vaatteiden suunnittelutavassa, valmistusmenetelmissä, vaatteiden edistämissä kauneusihanteissa, muodin syklissä tai vaikka markkinointitavoissa ja -kanavissa. Keskustelussa eettisen muodin katsottiin sisältävän ajatuksen sekä ekologisesta, sosiaalisesta että taloudellisesta kestävyydestä.

Tiedostava kuluttaminen on nouseva trendi, johon sekä muodin kuluttajat, suunnittelijat, valmistajat että markkinoijat hiljalleen heräävät. Muutos lähtee arvoista ja niiden näkymisestä kuluttajien ostokäyttäytymisessä. Kirsi kertoi, että hän näkee eettisen muodin nousevana trendinä erityisesti nuorten keskuudessa, joista monet myös seuraavat blogeja.

Kirsillä Vietto Kimonotoppi ja Nepparihame.

Julkisuuden henkilöillä - ja myös bloggaajilla ja meillä kaikilla sosiaalisen median kautta - on paljon valtaa edistää arvoja ja nostattaa trendejä pukeutumisellaan. Kirsi kertoi, että hänen pukeutumistaan seurataan erityisesti ulkomailla näytösten aikaan, ja hän onkin ottanut henkilökohtaiseksi missiokseen pukeutua suomalaiseen muotiin ja viedä näin suomalaista osaamista maailmalle. Suunnittelijan tai merkin nimeä voi joutua tavaamaan toimittajalle, mutta Kirsi pitää sitä pienenä vaivana siihen nähden, millainen merkitys sillä voi olla vaatteen suunnittelijalle.


Lopputulemana todettiin, että eettistä muotia tarvitaan, eikä sen todellakaan tarvitse olla syyllistävää, kurjaa tai tylsää!

Kuvat © Paloni